Uczniowie

Ze względu na prace remontowe w poniedziałek 30.08.2021 konsultacje z nauczycielami

odbywać się będą w trybie online.w godz. 10-14.