Uczniowie

27-29.11.21 Sylwia drugała jest nieobecna

Konsultacje dla rodziców - wtorek 03.11.2021r. o godz. 17.00-19.00

W dniach 25-29.10.2021 w ASSA odbywa się tydzień filmu dokumentalnego.

 

Program

Kalendarium

W dniach 18-20.11.2021 Bartosz Jagiłło jest nieobecny

W dniach

Ze względu na prace remontowe w poniedziałek 30.08.2021 konsultacje z nauczycielami

odbywać się będą w trybie online.w godz. 10-14.