O szkole

Autorska Szkoła Samorozwoju  jest szkołą społeczną utworzoną w  1990 roku przez Towarzystwo Działań dla Samorozwoju. W jej skład wchodzą : Liceum i Gimnazjum.

PIERWSZE SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ASSA to nie tylko zwykły ogólniak. ASSA to o wiele, wiele więcej...

Autorska Szkoła Samorozwoju ASSA jest szkołą o nowoczesnym modelu, w której doskonale wykształcona kadra nauczycielska samodzielnie opracowuje program dydaktyczno - wychowawczy, zakładający integrację kształcenia intelektualnego z rozwojem kultury sportu.

Szczególne miejsce w ASSA zajmuje prawo młodego człowieka do samorealizacji. Kładziemy nacisk na umiejętność samodzielnego organizowania pracy i uczenia się. nauczyciel pełni funkcję doradcy, jeszcze jednej "pomocy naukowej", z której każdy ma prawo korzystać, a nie wszechwiedzącego "wykładowcy", który na pewno wie lepiej. 

Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju. Dajemy możliwość poznawania kraju i świata, zbliżenia się do przyrody, wędrówek po górach, uprawiania ulubionej dyscypliny sportu. Nasi uczniowie mogą działać twórczo w interesującej ich dziedzinie sztuki, podejmowac badania naukowe, uczestniczyć w klubach dyskusyjnych, filmowych, filozoficznych. Wychodzimy na przeciw zainteresowaniom ucznia i traktujemy je na równi z programem edukacyjnym.

Podstawową rzeczą jest u nas dobry kontakt pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem - nasz najważniejszy i największy atut. Nie stwarzamy barier, pracujemy z naszymi podopiecznymi i rodzicami, starając się zrozumieć ich problemy. Jesteśmy pod każdym względem wyjatkowi - nie ma drugiej takiej szkoły w Polsce!!!