Uczniowie

Od 12 marca 2020 r. (czwartek) do 24 maja 2020 r. wszystkie zajęcia w szkole są odwołane. Uczniowie i nauczyciele będą w tym czasie kontaktować się w sprawach dydaktycznych drogą elektroniczną i telefoniczną.

Maturzyści!!! W związku z zwieszeniem zajęć termin składania indeksów wraz z wymaganymi zaliczeniami z wszystkich przedmiotów zostaje przedłużony do 15 kwietnia 2020 r. Do tego czasu zajęcia i zaliczenia przedmiotów odbywają się drogą elektroniczną zgodnie z dotychczasowym planem lekcji .

W związku z zagrożeniem koronawirusem prosimy o nie przychodzenie  do szkoły osób z objawami przeziębienia.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne: Kryteria kliniczne: każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

  • gorączka
  • kaszel
  • duszność

Kryteria epidemiologiczne: każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2
  • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
  • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o maksymalne wykorzystanie komunikacji cyfrowej w kontaktach z sekretariatem(kontakt drogą mailową lub telefonicznie) Informujemy , że dbamy o profilaktykę uczniów jak i pracowników szkoły.

Dyrektor szkoły

Wiesława Król

Konsultacje dla rodziców - wtorek 03.03.2020r. o godz. 17.00-19.00

Specjalne spotkanie inrformacyjne dla rodziców maturzystów

Wtorek 10 września 2019 o godz. 18.00

Plan Lekcji ASSA

WSZYSCY MATURZYŚCI !!!

02 KWIETNIA 2019 O GODZ. 1400 MIJA OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA INDEKSÓW

ZE WSZYSTKIMI WPISAMI I ZALICZENIAMI