Uczniowie

W związku z zagrożeniem koronawirusem prosimy o nie przychodzenie  do szkoły osób z objawami przeziębienia.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne: Kryteria kliniczne: każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

  • gorączka
  • kaszel
  • duszność

Kryteria epidemiologiczne: każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2
  • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
  • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o maksymalne wykorzystanie komunikacji cyfrowej w kontaktach z sekretariatem(kontakt drogą mailową lub telefonicznie) Informujemy , że dbamy o profilaktykę uczniów jak i pracowników szkoły.

Dyrektor szkoły

Wiesława Król