Uczniowie

Próbna matura

22.11 – arkusz z j. polskiego (pp)

23.11 – arkusz z matematyki (pp)

24.11 – arkusz z j. obcego (pp)

25.11 – jeden wybrany przedmiot rozszerzony

Wszystkie egzaminy są obowiązkowe i rozpoczynają się punktualnie o 9.00

Po egzaminach zajęcia odbywają się zgodnie z planem

 

 

WSZYSCY MATURZYŚCI !!!

30 WRZEŚNIA 2016 O GODZ. 1400 MIJA OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI MATURALNEJ

W SEKRETARIACIE SZKOŁY