O szkole

Dyrektor - Wiesława Król

dyrektor

 Wicedyrektor - Izabela Lewicka

wicedyrektor