Kandydaci

NIE WYBRAŁEŚ JESZCZE SZKOŁY?

ZOBACZ, CO DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY!

 

Najistotniejsze czynniki, które wyróżniają naukę w naszej szkole to :

 • brak systemu klasowego ( uczeń posiada indeks, w którym wpisywane są zaliczenia, nie ma dzienników)
 • brak ocen (przez cały okres nauki uczeń otrzymuje zaliczenia bieżące i semestralne)
 • uczeń sam decyduje na jakim poziomie zalicza materiał programowy (wybrany  poziom zaliczeń przekłada się na adekwatną  ocenę na świadectwie ukończenia liceum)
 • w ASSA nie powtarza się klas, trzeba jednak zaliczyć pozytywnie każdy przedmiot w wybrałbym przez siebie terminie i czasie ( zaliczenie danego przedmiotu można wydłużyć lub skrócić np. z trzech semestrów do dwóch)
 • możliwość indywidualnego zaliczania materiału programowego w wybranej formie (np. ustna, pisemna, testy, e-learning)
 • możliwość konsultacji indywidualnych z nauczycielem również w weekendy  i  wakacje
 • możliwość zrealizowania zakresu programowego liceum w dowolnie zaprojektowanym czasie, co oznacza, że można ukończyć liceum i przystąpić do matury w krótszym terminie, np. w dwa lata
 • uczeń , który wyjeżdża na zawody, zgrupowania lub pokazy czy sesje zdjęciowe - nie ma absencji w szkole, gdyż  nie obowiązuje nas „sprawdzanie obecności”
 • istnieje możliwość, aby nauczyciele dojechali do uczniów np. na obóz sportowy i w czasie przerw między treningami prowadzili zajęcia edukacyjne
 • zawodnicy mają możliwość kształcenia w ramach indywidualnie dostosowanego  programu nauczania - uczeń biorący udział w turniejach, zgrupowaniach dostaje przygotowany przez nauczycieli materiał do nauczenia, który później zalicza w wybranej przez siebie formie

 

 

REKRUTACJA TRWA CAŁY ROK!!!

Podania o przyjęcie do ASSA można składać w sekretariacie szkoły w ciągu całego roku szkolnego. Semestr jesienny zaczyna się we wrześniu, semestr wiosenny w lutym.

Warunkiem przyjęcia do ASSA jest ukończenie gimnazjum. Szkoła przyjmuje słuchaczy, którzy wcześniej przerwali naukę, również na semestry wyższe niż pierwszy. W wypadku różnic programowych organizujemy zajęcia wyrównawcze.

O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapisując się do ASSA należy złożyć:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • 3 zdjęcia, potrzebne do indeksu i legitymacji szkolnej uprawniającej do zniżek w komunikacji miejskiej i PKP
 • umowę edukacyjną
 • kwestionariusz osobowy

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach : 8.00-16.00, podczas wakacji w godzinach : 9.00-14.00

PŁATNOŚCI

Wysokość czesnego wynosi:

 • do 05 dnia każdego miesiąca – 650, 00 zł;
 • do 15 dnia każdego miesiąca – 700,00 zł;
 • po 15 dniu każdego miesiąca – 750, 00 zł.

Czesne jest płatne przez 10 miesiecy w roku (od września do czerwca).

Wpisowe płatne jest jednorazowo przy przyjęciu ucznia do szkoły i jego wartość wynosi 600 PLN.

Opłaty dokonywane są na indywidualne numery kont, które otrzymują wszyscy klienci naszej szkoły