Kandydaci

NIE WYBRAŁEŚ JESZCZE SZKOŁY?

ZOBACZ, CO DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY!

 

Najistotniejsze czynniki, które wyróżniają naukę w naszej szkole to :

  • brak systemu klasowego ( uczeń posiada indeks, w którym wpisywane są zaliczenia, nie ma dzienników)
  • brak ocen (przez cały okres nauki uczeń otrzymuje zaliczenia bieżące i semestralne)
  • uczeń sam decyduje na jakim poziomie zalicza materiał programowy (wybrany  poziom zaliczeń przekłada się na adekwatną  ocenę na świadectwie ukończenia liceum)
  • w ASSA nie powtarza się klas, trzeba jednak zaliczyć pozytywnie każdy przedmiot w wybrałbym przez siebie terminie i czasie ( zaliczenie danego przedmiotu można wydłużyć lub skrócić np. z trzech semestrów do dwóch)
  • możliwość indywidualnego zaliczania materiału programowego w wybranej formie (np. ustna, pisemna, testy, e-learning)
  • możliwość konsultacji indywidualnych z nauczycielem również w weekendy  i  wakacje
  • możliwość zrealizowania zakresu programowego liceum w dowolnie zaprojektowanym czasie, co oznacza, że można ukończyć liceum i przystąpić do matury w krótszym terminie, np. w dwa lata
  • uczeń , który wyjeżdża na zawody, zgrupowania lub pokazy czy sesje zdjęciowe - nie ma absencji w szkole, gdyż  nie obowiązuje nas „sprawdzanie obecności”
  • istnieje możliwość, aby nauczyciele dojechali do uczniów np. na obóz sportowy i w czasie przerw między treningami prowadzili zajęcia edukacyjne
  • zawodnicy mają możliwość kształcenia w ramach indywidualnie dostosowanego  programu nauczania - uczeń biorący udział w turniejach, zgrupowaniach dostaje przygotowany przez nauczycieli materiał do nauczenia, który później zalicza w wybranej przez siebie formie