O szkole

4.10 we wtorek o godz.17.00 zapraszamy Rodziców na wykład otwarty Marka Lecko. Po wykładzie będzie też możliwość konsultacji z nauczycielami i opiekunami.

Rodzice – wykład otwarty

Instrukcja obsługi dziecka – komunikacja, motywacja, mocne strony?       /czas: 1 godzina zegarowa/

Wykład ma na celu uruchomienia w rodzicach pytań krytycznych związanych z ich dotychczasową wiedzą na temat uczenia się, rozwijania osobistych mocnych stron dziecka oraz budowania jego poczucia własnej wartości. Zachęca do przyjęcia aktywnej postawy do działania, jako sposobu na wspieranie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami.

Główne tezy wykładu pozwalają znaleźć odpowiedź na pytania:

- jak działa mózg Twojego dziecka i dlaczego czasami nie współpracuje z Tobą

- jak budować mocne strony dziecka

- jak się uczy i komunikuje Twoje dziecko, co jest dla niego ważne

- dlaczego mówisz do niego a ono nie słyszy

- po którym z rodziców jest konsekwentny, a po którym u

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2016 o godz. 11.00

25,30,31.08.2016 - nauczyciele pracują w godz. 10.00 - 14.00.

26.08.2016 r. godz. 11.00 -  szkoleniowa Rada Pedagogiczna
29.08.2016 r. godz. 10,00 - Rada Pedagogiczna